Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår for leie av villaer/leiligheter

Forsikring

Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land).

Italiamo DA krever at alle kunder har egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom.

Bestilling og betaling

Den totale betalingssummen oppgis i egen kontrakt og sendes i separat epost.

Beløpet skal betales i euro.

30% betales omgående som bekreftelse av bestillingen.

Bestillingen er ikke bekreftet før 30% er mottatt.

Resterende beløp skal betales inn på konto 90 dager før avreise.

Innbetaling skjer til:

ITALIAMO DA, Jone Grini, Skytterveien 1, 1605 Fredrikstad, Norge.

Betalingsinformasjon for Italiamo DA

For å kunne betale i Euro må betalingen gjennomføres som en utenlandsoverførsel i din nettbank. Dette er en enkel sak.

Italiamo DA – Jone Grini

Skytterveien 1

1605 Fredrikstad

Norge

IBAN:  NO47 1594 0475 764

BIC:  DNBANOKKXXX

Bankens adresse: DNB, Nygaardsgata 55, 1607  Fredrikstad, Norge

Bankens land: Norge

Avbestilling

Avbestilling av leie av villa/leilighet er kun gyldig ved skriftlig avbestilling på epost.

Avbestillingskostnader:

30 % av total leiepris ved avbestilling dersom avbestilling gjøres mer enn 90 dager før ankomst.

100% av total leiepris ved avbestilling dersom avbestilling gjøres mellom 1- 90 dager før ankomst.

Italiamo DA krever at alle kunder har egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEIE AV VILLA/LEILIGHET

 1. Ved bestilling vil det sendes ut en bestillingsbekreftelse fra ITALIAMO DA og en faktura med alle detaljer for hva som skal betales ved bestilling, dvs. 30% depositum og hva som er restbetaling. Bestillingsbekreftelsen er en kontrakt på leieforholdet mellom eier av eiendommen og kunden. ITALIAMO DA har som rolle å være mellomledd mellom eier av eiendommen og kunden.
 1. En bestilling er bekreftet når ITALIAMO DA har mottatt innbetaling av 30% depositum og skriftlig mail med bekreftelse av navn på ansvarlig bestiller, antall voksne og barn, alder på barn, hvordan gruppen er sammensatt, mobiltelefonnummer på minst 2 personer i reisefølget. Ved bestilling mindre enn 90 dager før avreise skal hele beløpet betales for at bestillingen skal være gyldig.
 1. Den ansvarlige personen er den som foretar bestillingen, og som all korrespondanse og fakturaer er adressert til. Når man gjør en bestilling garanterer man for at man har myndighet til å akseptere bestilling på vegne av resten av reisefølge.
 1. Etter bestillingen er foretatt og denne er bekreftet fra ITALIAMO DA kan man i utgangspunktet ikke forvente å kunne endre bestillingen. Vi vil selvfølgelig gjøre alt vi kan for å imøtekomme slike endringer, men det vil ikke alltid være mulig. Hvis en endring er mulig vil det belastes et administrasjonsgebyr på kr. 500,00 og eventuelle ekstrakostnader våre leverandører måtte ha. Disse kostnadene gjelder for alle endringer. Eventuelle endringer av bestillingen gjort 90 dager eller mindre før ankomst kan bli behandlet som en avbestilling og dermed medføre 100% avbestillingsgebyr.
 1. Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land). Italiamo DA krever at alle kunder har egen reiseforsikring som dekker avbestilling som vil dekke alle kostnader og utlegg en måtte ha i forbindelse med avbestilt overnatting.
 1. De ulike eiendommene kan ha ulike tidspunkt for ankomst og avreise. På de fleste eiendommene kan en sjekke inn mellom kl. 16.00 – 19.00 på ankomstdagen. Ved ankomst utenom normal innsjekkingstid har flere av eiendommene et gebyr for sen innsjekk. Det må gis beskjed ved bestilling hvis det er kjent at ankomst skjer etter kl. 19.00. Skulle ankomst være senere enn kl. 22.00 er det helt og holdent opp til oppmøterepresentanten å godta eller avslå dette. Dette må avklares på forhånd der det er kjent at ankomst er etter kl. 22.00. Hverken ITALIAMO DA eller eier er kan holdes ansvarlige for dette. På avreisedagen har de fleste steder utsjekk kl.10:00 og eiendommen må da forlates. Det er viktig å informere utleier når en forventer å ankomme. Det anbefales å ringe når dere kjører fra flyplassen. Hvis ankomst skjer utenom de oppgitte ankomsttidene som det er opplyst om gjennom ITALIAMO DA, kan man ikke forvente å bli tatt i mot. Gi derfor beskjed så tidlig som mulig og avtal direkte ITALIAMO DA. På ankomstdagen: Hvis flyet er forsinket eller det oppstår andre uforutsette hendelser som gjør at ankomst tidspunktet endres i siste liten bør eieren av utleiestedet informeres direkte.
 1. Antallet mennesker som bor på eiendommen må ikke overstige maksimal antall personer som er oppgitt i eiendommens beskrivelse. Eiendommen er bestilt kun for oppgitt antall personer. Det må gis beskjed til ITALIAMO DA dersom det er endringer i reisefølget senest 8 uker før ankomst.
 1. Ved de aller fleste eiendommer kreves det et sikkerhetsdepositum. Dette opplyses det om ved bestilling. Depositumet skal betales kontant i euro ved ankomst direkte til eieren. Ved hjemreise refunderes dette beløpet så sant det ikke har skjedd skade på eiendommen eller inventaret.
 1. Alle skader eller ting som ikke fungerer på eiendommen, skal meldes innen 48 timer til eiendommens eier eller vaktmester. Leietaker skal også informere ITALIAMO DA om dette samtidig.
 1. Avreise
  Eiendommen, både utvendig og innvendig skal være ryddet av leietaker før avreise. Dvs. at søppel skal fjernes, oppvaskmaskin skal settes på og kjøleskapet skal tømmes. Håndklær legges igjen på badegulvet, sengetøy fjernes fra sengene og plasseres på toppen av sengene. Rengjøring under oppholdet kan bestilles. Dette har en kostnad på ca. € 15,- pr. time og betales direkte til stedet. Hvis ekstra rengjøring bestilles før ankomst kan dette ikke avbestilles under oppholdet. Sengetøy skiftes normalt etter en uke ved lengre opphold. Ikke alle eiendommer har barnesenger. Dette må avtales på forhånd.
 1. ITALIAMO DA er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller ødeleggelser forårsaket på eiendommen og inventar. Skader, eller spesielle rengjøringskostnader (dersom eiendommen leveres tilbake i en utilfredsstillende tilstand) vil trekkes fra sikkerhetsdepositumet. Hvis beløpet overstiger depositumet vil det sendes et krav til leietaker på beløpet.
 1. Ved forglemmelse av leietakers eiendeler ting kan disse sendes tilbake mot et ekspederingsgebyr samt porto. Hverken ITALIAMO eller eier er erstatningspliktige for slike tap. Eiendeler gjenglemt på eiendommen er på eget ansvar.
 1. ITALIAMO DA har til hensikt å gi mest mulig detaljert og riktig informasjon om hver eiendom som formidles og vises på våre nettsider. Det kan likevel ikke garanteres at alt er helt nøyaktig. ITALIAMO DA oppgir all informasjon i beste hensikt og forsøker å tilstrebe mest mulig korrekte opplysninger gitt til kunden. ITALIAMO DA tar intet ansvar for endringer på utleieobjektet, hverken på omgivelsene eller selve eiendommen som er gjort av eier uten at vi har blitt informert. Skulle en slik situasjon oppstå vil vi gjøre vårt ytterste for å varsle kunden om dette snarest. ITALIAMO DA har ingen erstatningsplikt overfor kunden hvis dette skulle inntreffe. ITALIAMO DA samarbeider nært med sine leverandører og gjør vårt ytterste for å unngå dette.
 1. ITALIAMO DA gjør sitt ytterste for å sørge for at standarden på hver eiendom samsvarer så nøyaktig som mulig med hvordan hver eiendom er beskrevet på vår nettside. Dette gjelder både utvendig areal og innvendig areal. ITALIAMO DA stiller likevel ingen garanti eller erstatningsansvar hvis feil skulle oppstå. I slike tilfeller skal man kontakte eieren/vaktmester for reparasjon eller utskifting så snart som mulig.
 1. ITALIAMO DA er ikke ansvarlig for leietaker. Skulle reisefølget opptre på en måte som ikke er akseptabelt på eiendommen, har eieren/ vaktmester retten til å be leietageren om å fraflytte stedet. Refusjon eller alternativ overnatting vil i slike tilfeller ikke bli gitt.
 1. ITALIAMO DA og eier av eiendommen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle uhell, tap eller skade som kan oppstå med leietaker, medlemmer av reisefølge eller andre besøkende som måtte være på eiendommen. Det samme gjelder problemer med fly og/eller annen transport som forhindrer reisefølget fra å ankomme utleiestedet.
 1. ITALIAMO DA og eiendommens eier kan ikke holdes ansvarlige for uhell eller skader som måtte skje med leietaker eller noen i reisefølget ved/i svømmebasseng eller andre aktivitetsanlegg på eiendommen som er inkludert i leie av eiendommen. Bruk av bassenget/andre anlegg er på egen risiko. Husk at barn skal være under oppsyn hele tiden.
 1. Det er ikke tillatt med dyr på eiendom så sant ikke dette er avtalt og akseptert på forhånd. Ved oppholdets slutt skal alle spor av kjæledyr fjernes fra hus og hager. Leietaker er til enhver tid ansvarlig for oppførselen til medbragte kjæledyr, og har ansvar for at det ikke er til sjenanse for andre.
 1. KLAGESAKER – RETNINGSLINJER
  Hvordan gå frem ved en klagesak:
  Skulle det oppstå et problem med utleieobjektet skal du først informere eieren av stedet du leier. Eieren får da en mulighet til å rette opp i eventuelle misforståelser eller eventuelle mangler som måtte være. Hvis ikke problemet løses, bør din neste samtalen rettes til ITALIAMO DA. Vi ser at de fleste problemer lar seg løse mens du er i Italia, og du kan fortsette å nyte din ferie. I de sjeldne tilfellene der problemet ikke lar seg løse på stedet, skal det sendes en skriftlig klage innen 28 dager til ITALIAMO DA etter hjemreisen.
  Hva skjer når du har levert inn din klage:
  ITALIAMO DA sender deg en skriftlig bekreftelse på at vi har mottatt din klage innen 48 timer etter at vi har mottatt klagen. ITALIAMO DA er forpliktet til å svare på din klage så raskt som mulig og innen rimelig tid. ITALIAMO DA vil kontakte eieren av utleieobjektet for å få full oversikt fra alle parter i saken. Når all informasjon fra eier er mottatt tas det en endelig avgjørelse.
 1. Angrerett
  Ved leie av bolig igjennom ITALIAMO DA i Italia gjelder ikke Lov om Angrerett. I følge paragraf 19 b) gjelder ikke angrerettloven ved kjøp av enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.
 1. Kommersiell bruk av leieobjektet
  Hvis kunden har et ønske om eller planlegger å bruke leieobjektet til kommersiell bruk som f.eks fotografering, filming skal det informeres om dette på bestillingstidspunktet. Tillatelse til dette må gis av eier i skriftlig form. Ved store arrangement som f.eks. bryllup, bryllupsmottakelse, store fester eller andre samlinger av store grupper må det søkes om dette skriftlig. Det er eier som ev. gir tillatelse til dette i skriftlig form. Det er ikke lov til å telte på eiendommen.
 1. Helseproblemer
  Personer med helseproblemer, handikapp, redusert bevegelighet og andre helseproblemer må avklare i forkant av bestilling om eiendommen er egnet for personer med disse utfordringene. På eiendommene kan det forekomme insekter, edderkopper, veps og andre dyr da eiendommene ofte befinner seg i landlige omgivelser.
 1. Ankomst og valg av bil
  Kunden har selv ansvar for å sjekke om eiendommen egner seg for ankomst med lave sportsbiler, minibusser og andre spesielle kjøretøy. I utgangspunktet frarådes både sportsbiler og minibusser. Dette er på eget ansvar og ITALIAMO og eier har intet ansvar om det oppstår problemer med ankomst for slike biler.
 1. Kostnader til oppvarming
  Kostnader til oppvarming er ikke inkludert i prisen. Dette betales direkte til stedet ved oppholdets slutt. Oppvarming er som regel kun nødvendig i den kalde årstiden.
 1. Vann og strøm
  Vær oppmerksom på at mange av eiendommene er tidligere gamle gårdshus og andre eldre bygninger fulle av karakter og historie. Vannmangel kan oppstå i sjeldne situasjoner. Vær vennlig og bruk vann med forsiktighet i den varme perioden. I Italia er det vanlig at strømnettet ikke tåler bruk av mange elektriske apparater på en gang. F.eks. oppvaskmaskin, vaskemaskin, stekeovn, strykejern, hårføner og tørketrommel. Hvis flere av disse brukes samtidig kan strømmen brytes.
 1. Internett
  Mange av eiendommene har internett. Hvis internettforbindelsen brytes pga. av tekniske problemer utenfor vår kontroll, er vår erfaring at det ofte kan ta tid før assistanse kommer. Generelt i Italia er internettforbindelsen mer ustabil og med lavere hastighet. Skulle det oppstå problemer eller brudd på internettforbindelsen har ITALIAMO og eier intet ansvar for dette. Det kan ikke kreves erstatning for dette.
 1. Turistskatt
  Italienske myndigheter har i mange områder innført turistskatt.  (Tassa di soggiorno). Der det er aktuelt betales det direkte til stedet ved ankomst.
 1. ITALIAMO DA gir ikke kompensasjon for ulemper som følge av akutte problemer som oppstår i boligen som f.eks. midlertidig brudd på strøm, insekter, varmt vann, oppvarming og air condition. I tilfeller der ITALIAMO DA er tvunget til å kansellere kundens bestilling av grunner utenfor vår kontroll, eller på grunn av force majeure, vil vi i samråd med kunden forsøke å finne en ny bolig med de samme fasilitetene som den opprinnelig bestilte boligen. Hvis dette ikke lar seg gjøre vil leietaker få refundert pengene for selve oppholdet i sin helhet: Leietaker vil ikke kunne fremme ytterligere krav mot hverken eieren eller ITALIAMO DA.
 1. Søksmål
  I tilfeller hvor det oppstår uenighet/tvist angående innholdet i kontrakt og betingelser for leie av feriebolig gjennom ITALIAMO DA gjelder italiensk lovgivning. Ved underskrift og aksept ved bestillingstidspunkt, godkjennes også alle vilkår/betingelser uten unntak.
 2. Dobbeltbooking
  I de sjeldne tilfeller hvor eiendommen viser seg å være dobbeltbooket vil ITALIAMO DA gjøre alt som er mulig for å finne en tilsvarende eiendom med samme standard. Det kan ikke kreves erstatning for at eiendommen er dobbeltbooket da dette oppstår hos tredjepart og ITALIAMO DA kan ikke lastes for dette. ITALIAMO DA forsøker alltid å sørge for at dobbeltbooking ikke skjer. Hvis leietaker ikke aksepterer ny eiendom har leietaker rett til få 100% av innbetalt leiesum refundert.

Betingelser og vilkår for reiser med tilrettelagte aktiviteter/program

Forsikring

Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land).
Italiamo DA krever at alle kunder har egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom.

Bestilling og betaling

Den totale betalingssummen oppgis i egen kontrakt og sendes i separat epost.

Beløpet skal betales i euro.

30% betales omgående som bekreftelse av bestillingen.

Bestillingen er ikke bekreftet før 30% er mottatt.

Kontrakten mellom partene er bekreftet når depositum er innbetalt.

Resterende beløp skal betales inn på konto 30 dager før avreise.

Innbetaling skjer til:

ITALIAMO DA, Jone Grini, Skytterveien 1, 1605 Fredrikstad, Norge.

Betalingsinformasjon for Italiamo DA

For å kunne betale i Euro må betalingen gjennomføres som en utenlandsoverførsel i din nettbank. Dette er en enkel sak.

Italiamo DA – Jone Grini

Skytterveien 1

1605 Fredrikstad

Norge

IBAN:  NO47 1594 0475 764

BIC:  DNBANOKKXXX

Bankens adresse: DNB, Nygaardsgata 55, 1607  Fredrikstad, Norge

Bankens land: Norge

Avbestilling

Avbestilling av reisen er kun gyldig ved skriftlig avbestilling på epost.

Avbestillingskostnader:

30 % av totalbeløpet dersom avbestilling gjøres mer enn 30 dager før ankomst.

50% av totalbeløpet dersom avbestilling gjøres mellom 29-15 dager før ankomst.

100% av totalbeløpet dersom avbestilling gjøres mellom 1- 14 dager før ankomst

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR REISER MED TILRETTELAGTE AKTIVITETER/PROGRAM

 1. En bestilling er bekreftet når ITALIAMO DA har mottatt innbetaling av 30% depositum og skriftlig mail med bekreftelse av navn på ansvarlig bestiller, antall voksne og barn, alder på barn, hvordan gruppen er sammensatt, mobiltelefonnummer på minst 2 personer i reisefølget. Ved bestilling mindre enn 30 dager før avreise skal hele beløpet betales for at bestillingen skal være gyldig.
 1. Italiamo DA har ingen ansvar for ulykker eller uhell som måtte oppstå under aktiviteter som ITALIAMO DA har anbefalt eller solgt. Alle gjester har selv fullstendig ansvar for alt de velger å foreta seg. Italiamo DA krever at kunden bruker sykkelhjelm på sykkelturer som er arrangert av Italiamo DA. ITALIAMO DA anbefaler at man unngår inntak av alkohol under sykkelturer. Hvis alkohol inntas er dette fullt og helt kundens eget ansvar og står totalt ansvarlig hvis et uhell/ulykke skulle skje. Kunden er selv ansvarlig for å avgjøre om han/hun er i stand til å delta på en aktivitet arrangert av ITALIAMO DA. Det er også kundens eget ansvar å innhente informasjon om hvor krevende en aktivitet er. ITALIAMO DA sørger selvfølgelig å gi den informasjon kunden ber om.
 2. Den ansvarlige personen er den som foretar bestillingen, og som all korrespondanse og fakturaer er adressert til. Når man gjør en bestilling garanterer man for at man har myndighet til å akseptere bestilling på vegne av resten av reisefølge.
 3. Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land). Italiamo DA krever at alle kunder har egen reiseforsikring som dekker avbestilling som vil dekke alle kostnader og utlegg en måtte ha i forbindelse med avbestilt reise.
 1. Hvis programturen har overnatting i villa eller leilighet gjelder de samme vilkår og betingelser som for leie av villa/leilighet. Se egne vilkår for dette.
 2. Angrerett
  Ved kjøp av programtur igjennom ITALIAMO DA i Italia gjelder ikke Lov om Angrerett. I følge paragraf 19 b) gjelder ikke angrerettloven ved kjøp av enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.
 1. Der det er aktuelt skal bruk av air-condition skal betales kontant ved hjemreise til overnattingsstedet. Dette gjelder som regel ved overnatting i villa eller leilighet og som regel ikke overnatting på hotell.
 2. Antallet gjester som bor på overnattingsstedet må ikke overstige maksimal antall personer som er oppgitt i bestillingen. Ingen andre har lov til å overnatte på overnattingsstedet.
 3. ITALIAMO DA gir ikke kompensasjon for ulemper som følge av akutte problemer som oppstår under reisen som f.eks. midlertidig brudd på strøm, insekter, varmt vann, oppvarming og air condition. I tilfeller der ITALIAMO DA er tvunget til å kansellere kundens bestilling av grunner utenfor vår kontroll, eller på grunn av force majeure, vil vi i samråd med kunden forsøke å finne en alternativ reise med de samme aktiviteter og fasiliteter som den opprinnelig bestilte reisen. Hvis dette ikke lar seg gjøre vil kunden få refundert pengene for turen i sin helhet fratrukket bankomkostninger. Kunden vil ikke kunne fremme ytterligere krav mot ITALIAMO DA.
 4. ITALIAMO DA kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle uhell, tap eller skade som kan oppstå med kunden, medlemmer av dens reisefølge. Det samme gjelder problemer med fly og/eller annen transport som forhindrer reisefølget fra å ankomme reisemålet og delta på reisen. ITALIAMO DA har intet erstatningsansvar.
 5. Kunden har ansvar for å sørge for at gjenstander ikke blir ødelagt under aktiviteter som er arrangert av Italiamo DA, f.eks. på sykkelturer, vingårdsbesøk og restaurantbesøk. Ved ødelagte gjenstander vil aktivitetsarrangøren som regel kreve erstatning direkte fra kunden på stedet. Hvis dette ikke skjer og Italiamo DA i etterkant får krav på ødeleggelser forårsaket av kunden vil Italiamo DA kreve dette inn fra kunden.
 1. Der ITALIAMO DA arrangerer turer med aktiviteter/overnatting ( f.eks. sykkeltur, vingårdsbesøk, konserter osv.) som igjen leveres/arrangeres av 3. part hvor arrangementet blir avlyst p.g.a. begivenheter utenfor vår kontroll (sykdom, vær etc.) vil prisen for dette arrangementet tilbakebetales i henhold til arrangørs regler og ikke hele reisen. ITALIAMO DA er ikke ansvarlig for program/innhold/konserter/oppsetninger arrangert av 3. part.
 2. Italiamo DA forsikrer ikke kundenes eiendeler.
 3. Reise til eller fra overnattingsobjektet bestilt og arrangert av kunden selv er ene og alene kundens ansvar om problemer skulle oppstå. Hvis ITALIAMO DA har vært behjelpelige med å bestille fly er likevel kunden totalt ansvarlig om problemer skulle oppstå. ITALIAMO DA har intet erstatningsansvar.
 4. Flybilletter. Normalt arrangerer ikke ITALIAMO DA flybilletter for sine kunder. I de sjeldne tilfeller der det gjøres unntak gjelder følgende betingelser:
  Italiamo DA har intet ansvar eller erstatningsplikt for eventuelle kostnader hvis det oppstår forsinkelser, kanselleringer av flight eller andre problemer med flyvningene. Flyselskapet har det totale ansvar for eventuelle forsinkelser, kanselleringer av flight eller andre problemer med flyvningene. Flybillettene kan ikke refunderes, avbestilles eller endres. Italiamo DA er ikke pliktig til å dekke ev. kostnader ved uriktig navn på billettene.
 5. Konsertturer – Italiamo DA har intet ansvar for innhold og program når det gjelder konserter, teaterforestillinger eller andre arrangement av denne type.
  I de sjeldne tilfeller hvor en konsert eller oppsetning avlyses, har Italiamo DA intet ansvar og er derfor ikke erstatningspliktig på noen måte.