Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår for leie av villaer/leiligheter

Forsikring

Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land).

Italiamo AS krever at alle kunder har egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom.

 

Bestilling og betaling

Den totale betalingssummen oppgis i egen kontrakt og sendes i separat epost.

Beløpet skal betales i euro.

35 % betales omgående som bekreftelse av bestillingen.

Bestillingen er ikke bekreftet før 35 % er mottatt.

Resterende beløp skal betales inn på konto 90 dager før avreise.

For enkelte utleiesteder gjelder andre satser og regler. I såfall sendes dette i e-post sammen med bestilling hvor disse betingelsene fremgår. 

Innbetaling skjer til:

ITALIAMO AS, Skytterveien 1, 1605 Fredrikstad, Norge.

Betalingsinformasjon for Italiamo AS

For å kunne betale i Euro må betalingen gjennomføres som en utenlandsoverførsel i din nettbank. Dette er en enkel sak.

Betalingsinformasjon Italiamo AS (Utenlandsoverførsel)

Italiamo AS

Skytterveien 1

1605 Fredrikstad, Norge

IBAN: NO17 1506 0155 132

BIC:  DNBANOKKXXX

DNB ASA, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge

Bankens land: Norge

Avbestilling

Avbestilling av leie av villa/leilighet er kun gyldig ved skriftlig avbestilling på epost.

Avbestillingskostnader:

35  % av total leiepris ved avbestilling dersom avbestilling gjøres mer enn 90 dager før ankomst.

100% av total leiepris ved avbestilling dersom avbestilling gjøres mellom 1- 90 dager før ankomst.

For enkelte utleiesteder gjelder andre satser og tidsfrister. For disse utleiestedene vil det sendes et eget vedlegg som viser gjeldende regler for disse stedene. 

Italiamo AS krever at alle kunder har egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEIE AV VILLA/LEILIGHET

For enkelte utleiesteder kan betingelser og vilkår avvike noe fra våre generelle vilkår og betingelser. For disse stedene vil det sendes et eget vedlegg som viser hvilke vilkår og betingelser som gjelder. Disse skrives under av kunden som aksept på gjeldende regler for utleiestedet. 

1. Ved bestilling vil det sendes ut en bestillingsbekreftelse fra ITALIAMO AS og en faktura med alle detaljer for hva som skal betales ved bestilling, dvs. 35 % depositum og hva som er restbetaling. Bestillingsbekreftelsen er en kontrakt på leieforholdet mellom eier av eiendommen og kunden. ITALIAMO AS har som rolle å være mellomledd mellom eier av eiendommen og kunden.

2. En bestilling er bekreftet når ITALIAMO AS har mottatt innbetaling av 35 % depositum og skriftlig mail med bekreftelse av navn på ansvarlig bestiller, antall voksne og barn, alder på barn, hvordan gruppen er sammensatt, mobiltelefonnummer på minst 2 personer i reisefølget. Ved bestilling mindre enn 90 dager før avreise skal hele beløpet betales for at bestillingen skal være gyldig.

3. Den ansvarlige personen er den som foretar bestillingen, og som all korrespondanse og fakturaer er adressert til. Når man gjør en bestilling garanterer man for at man har myndighet til å akseptere bestilling på vegne av resten av reisefølge.

4. Etter bestillingen er foretatt og denne er bekreftet fra ITALIAMO AS kan man i utgangspunktet ikke forvente å kunne endre bestillingen. Vi vil selvfølgelig gjøre alt vi kan for å imøtekomme slike endringer, men det vil ikke alltid være mulig. Hvis en endring er mulig vil det belastes et administrasjonsgebyr på kr. 500,00 og eventuelle ekstrakostnader våre leverandører måtte ha. Disse kostnadene gjelder for alle endringer. Eventuelle endringer av bestillingen gjort 90 dager eller mindre før ankomst kan bli behandlet som en avbestilling og dermed medføre 100% avbestillingsgebyr.

5. Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land). Italiamo AS krever at alle kunder har egen reiseforsikring som dekker avbestilling som vil dekke alle kostnader og utlegg en måtte ha i forbindelse med avbestilt overnatting.

6. De ulike eiendommene kan ha ulike tidspunkt for ankomst og avreise. På de fleste eiendommene kan en sjekke inn mellom kl. 16.00 – 19.00 på ankomstdagen. Ved ankomst utenom normal innsjekkingstid har flere av eiendommene et gebyr for sen innsjekk. Det må gis beskjed ved bestilling hvis det er kjent at ankomst skjer etter kl. 19.00. Skulle ankomst være senere enn kl. 22.00 er det helt og holdent opp til oppmøterepresentanten å godta eller avslå dette. Dette må avklares på forhånd der det er kjent at ankomst er etter kl. 22.00. Hverken ITALIAMO AS eller eier er kan holdes ansvarlige for dette. På avreisedagen har de fleste steder utsjekk kl.10:00 og eiendommen må da forlates. Det er viktig å informere utleier når en forventer å ankomme. Det anbefales å ringe når dere kjører fra flyplassen. Hvis ankomst skjer utenom de oppgitte ankomsttidene som det er opplyst om gjennom ITALIAMO AS, kan man ikke forvente å bli tatt i mot. Gi derfor beskjed så tidlig som mulig og avtal direkte ITALIAMO AS. På ankomstdagen: Hvis flyet er forsinket eller det oppstår andre uforutsette hendelser som gjør at ankomst tidspunktet endres i siste liten bør eieren av utleiestedet informeres direkte.

Dette er reglene for innsjekk/ankomst når det gjelder leie av hus/villa:

Innsjekk: mellom kl. 16.00 – 19.00
For senere ankomst må det gis beskjed om dette i god tid slik at vi kan avtale dette med eier.
Ved sen ankomst påløper en ekstra kostnad som følger:
Ankomst mellom kl. 20-22: € 50,-
Ankomst etter kl. 22: € 100,-
(Ankomst etter kl. 22.00 aksepteres normalt ikke)
Utsjekk: kl. 10.00

7. Antallet mennesker som bor på eiendommen må ikke overstige maksimal antall personer som er oppgitt i eiendommens beskrivelse. Eiendommen er bestilt kun for oppgitt antall personer. Det må gis beskjed til ITALIAMO AS dersom det er endringer i reisefølget senest 8 uker før ankomst.

8. Ved de aller fleste eiendommer kreves det et sikkerhetsdepositum. Dette opplyses det om ved bestilling. Depositumet skal betales kontant i euro ved ankomst direkte til eieren. Ved hjemreise refunderes dette beløpet så sant det ikke har skjedd skade på eiendommen eller inventaret.

9. Alle skader eller ting som ikke fungerer på eiendommen, skal meldes innen 48 timer til eiendommens eier eller vaktmester. Leietaker skal også informere ITALIAMO AS om dette samtidig.

10. AVREISE – Eiendommen, både utvendig og innvendig skal være ryddet av leietaker før avreise. Dvs. at søppel skal fjernes, oppvaskmaskin skal settes på og kjøleskapet skal tømmes. Håndklær legges igjen på badegulvet, sengetøy fjernes fra sengene og plasseres på toppen av sengene. Rengjøring under oppholdet kan bestilles. Dette har en kostnad på ca. € 15,- pr. time og betales direkte til stedet. Hvis ekstra rengjøring bestilles før ankomst kan dette ikke avbestilles under oppholdet. Sengetøy skiftes normalt etter en uke ved lengre opphold. Ikke alle eiendommer har barnesenger. Dette må avtales på forhånd.

11. ITALIAMO AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller ødeleggelser forårsaket på eiendommen og inventar. Skader, eller spesielle rengjøringskostnader (dersom eiendommen leveres tilbake i en utilfredsstillende tilstand) vil trekkes fra sikkerhetsdepositumet. Hvis beløpet overstiger depositumet vil det sendes et krav til leietaker på beløpet.

12. Ved forglemmelse av leietakers eiendeler ting kan disse sendes tilbake mot et ekspederingsgebyr samt porto. Hverken ITALIAMO AS eller eier er erstatningspliktige for slike tap. Eiendeler gjenglemt på eiendommen er på eget ansvar.

13. ITALIAMO AS har til hensikt å gi mest mulig detaljert og riktig informasjon om hver eiendom som formidles og vises på våre nettsider. Det kan likevel ikke garanteres at alt er helt nøyaktig. ITALIAMO AS oppgir all informasjon i beste hensikt og forsøker å tilstrebe mest mulig korrekte opplysninger gitt til kunden. ITALIAMO AS har ingen erstatningsplikt i de tilfeller det er gitt feil opplysninger om eiendommen fra eier. ITALIAMO AS tar intet ansvar for endringer på utleieobjektet, hverken på omgivelsene eller selve eiendommen som er gjort av eier uten at vi har blitt informert. Skulle en slik situasjon oppstå vil vi gjøre vårt ytterste for å varsle kunden om dette snarest. ITALIAMO AS har ingen erstatningsplikt overfor kunden hvis dette skulle inntreffe. ITALIAMO AS samarbeider nært med sine leverandører og gjør vårt ytterste for å unngå dette.

14. ITALIAMO AS gjør sitt ytterste for å sørge for at standarden på hver eiendom samsvarer så nøyaktig som mulig med hvordan hver eiendom er beskrevet på vår nettside. Dette gjelder både utvendig areal og innvendig areal. ITALIAMO AS stiller likevel ingen garanti eller erstatningsansvar hvis feil skulle oppstå. I slike tilfeller skal man kontakte eieren/vaktmester for reparasjon eller utskifting så snart som mulig.

15. ITALIAMO AS er ikke ansvarlig for leietaker. Skulle reisefølget opptre på en måte som ikke er akseptabelt på eiendommen, har eieren/ vaktmester retten til å be leietageren om å fraflytte stedet. Refusjon eller alternativ overnatting vil i slike tilfeller ikke bli gitt.

16. ITALIAMO AS og eier av eiendommen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle uhell, tap eller skade som kan oppstå med leietaker, medlemmer av reisefølge eller andre besøkende som måtte være på eiendommen. Det samme gjelder problemer med fly og/eller annen transport som forhindrer reisefølget fra å ankomme utleiestedet.

17. ITALIAMO AS og eiendommens eier kan ikke holdes ansvarlige for uhell eller skader som måtte skje med leietaker eller noen i reisefølget ved/i svømmebasseng eller andre aktivitetsanlegg på eiendommen som er inkludert i leie av eiendommen. Bruk av bassenget/andre anlegg er på egen risiko. Husk at barn skal være under oppsyn hele tiden.

18. Det er ikke tillatt med dyr på eiendom så sant ikke dette er avtalt og akseptert på forhånd. Ved oppholdets slutt skal alle spor av kjæledyr fjernes fra hus og hager. Leietaker er til enhver tid ansvarlig for oppførselen til medbragte kjæledyr, og har ansvar for at det ikke er til sjenanse for andre.

19. KLAGESAKER – RETNINGSLINJER Hvordan gå frem ved en klagesak: Skulle det oppstå et problem med utleieobjektet skal du først informere eieren av stedet du leier. Eieren får da en mulighet til å rette opp i eventuelle misforståelser eller eventuelle mangler som måtte være. Hvis ikke problemet løses, bør din neste samtalen rettes til ITALIAMO AS. Vi ser at de fleste problemer lar seg løse mens du er i Italia, og du kan fortsette å nyte din ferie. I de sjeldne tilfellene der problemet ikke lar seg løse på stedet, skal det sendes en skriftlig klage innen 28 dager til ITALIAMO AS etter hjemreisen. Hva skjer når du har levert inn din klage: ITALIAMO AS sender deg en skriftlig bekreftelse på at vi har mottatt din klage innen 48 timer etter at vi har mottatt klagen. ITALIAMO AS er forpliktet til å svare på din klage så raskt som mulig og innen rimelig tid. ITALIAMO AS vil kontakte eieren av utleieobjektet for å få full oversikt fra alle parter i saken. Når all informasjon fra eier er mottatt tas det en endelig avgjørelse.

20. Angrerett – Ved leie av bolig igjennom ITALIAMO AS i Italia gjelder ikke Lov om Angrerett. I følge paragraf 19 b) gjelder ikke angrerettloven ved kjøp av enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.

21. Kommersiell bruk av leieobjektet – Hvis kunden har et ønske om eller planlegger å bruke leieobjektet til kommersiell bruk som f.eks. fotografering, filming skal det informeres om dette på bestillingstidspunktet. Tillatelse til dette må gis av eier i skriftlig form. Ved store arrangement som f.eks. bryllup, bryllupsmottakelse, store fester eller andre samlinger av store grupper må det søkes om dette skriftlig. Det er eier som ev. gir tillatelse til dette i skriftlig form. Det er ikke lov til å telte på eiendommen.

22. Helseproblemer – Personer med helseproblemer, handikapp, redusert bevegelighet og andre helseproblemer må avklare i forkant av bestilling om eiendommen er egnet for personer med disse utfordringene. På eiendommene kan det forekomme insekter, edderkopper, veps og andre dyr da eiendommene ofte befinner seg i landlige omgivelser.

23. Ankomst og valg av bil -Kunden har selv ansvar for å sjekke om eiendommen egner seg for ankomst med lave sportsbiler, minibusser og andre spesielle kjøretøy. I utgangspunktet frarådes både sportsbiler og minibusser. Dette er på eget ansvar og ITALIAMO AS og eier har intet ansvar om det oppstår problemer med ankomst for slike biler.

24. Kostnader til oppvarming – Kostnader til oppvarming er ikke inkludert i prisen. Dette betales direkte til stedet ved oppholdets slutt. Oppvarming er som regel kun nødvendig i den kalde årstiden.

25. Alle våre villaer er selvbetjente. Det betyr at det ikke er personale, servering av måltider, vask, skift av sengetøy og håndklær under oppholdet. Leietaker sørger selv for dette. Dette kan bestilles som en ekstra tjeneste hvis ønskelig mot en kostnad. Kostnad for dette varierer fra villa til villa.

26. Vann og strøm – Vær oppmerksom på at mange av eiendommene er tidligere gamle gårdshus og andre eldre bygninger fulle av karakter og historie. Vannmangel kan oppstå i sjeldne situasjoner. Vær vennlig og bruk vann med forsiktighet i den varme perioden. I Italia er det vanlig at strømnettet ikke tåler bruk av mange elektriske apparater på en gang. F.eks. oppvaskmaskin, vaskemaskin, stekeovn, strykejern, hårføner og tørketrommel. Hvis flere av disse brukes samtidig kan strømmen brytes.

27. Internett – Mange av eiendommene har internett. Hvis internettforbindelsen brytes pga. av tekniske problemer utenfor vår kontroll, er vår erfaring at det ofte kan ta tid før assistanse kommer. Generelt i Italia er internettforbindelsen mer ustabil og med lavere hastighet. Skulle det oppstå problemer eller brudd på internettforbindelsen har ITALIAMO AS og eier intet ansvar for dette. Det kan ikke kreves erstatning for dette.

28. Turistskatt – Italienske myndigheter har i mange områder innført turistskatt. (Tassa di soggiorno). Der det er aktuelt betales det direkte til stedet ved ankomst.

29. ITALIAMO AS gir ikke kompensasjon for ulemper som følge av akutte problemer som oppstår i boligen som f.eks. midlertidig brudd på strøm, insekter, varmt vann, oppvarming og air condition. I tilfeller der ITALIAMO AS er tvunget til å kansellere kundens bestilling av grunner utenfor vår kontroll, eller på grunn av force majeure, vil vi i samråd med kunden forsøke å finne en ny bolig med de samme fasilitetene som den opprinnelig bestilte boligen. Hvis dette ikke lar seg gjøre vil leietaker få refundert pengene for selve oppholdet i sin helhet: Leietaker vil ikke kunne fremme ytterligere krav mot hverken eieren eller ITALIAMO AS.

30. I de svært sjeldne tilfeller hvor eiendommen/leieobjektet blir solgt og bestillingen må kanselleres vil ITALIAMO AS gjøre alt som er mulig for å finne en tilsvarende eiendom med samme standard. Det kan ikke kreves erstatning for at eiendommen er solgt og bestillingen må kanselleres da dette oppstår hos tredjepart og ITALIAMO AS kan ikke lastes for dette. Det kan heller ikke kreves at ITALIAMO AS dekker merkostnad for leie av annen eiendom. Hvis leietaker ikke aksepterer ny eiendom har leietaker rett til få 100% av innbetalt leiesum refundert.

31. I de sjeldne tilfeller at kunden blir forhindret i å ankomme leieobjektet gis det ingen rett til refusjon av innbetalt beløp. Ved f.eks. flystreik eller andre hendelser hvor kunden ikke ankommer Italia gis det ingen rett til refusjon av beløpet som er betalt inn.

32. Søksmål – I tilfeller hvor det oppstår uenighet/tvist angående innholdet i kontrakt og betingelser for leie av feriebolig gjennom ITALIAMO AS gjelder italiensk lovgivning. Ved underskrift og aksept ved bestillingstidspunkt, godkjennes også alle vilkår/betingelser uten unntak.

33. Dobbeltbooking – I de sjeldne tilfeller hvor eiendommen viser seg å være dobbeltbooket vil ITALIAMO AS gjøre alt som er mulig for å finne en tilsvarende eiendom med samme standard. Det kan ikke kreves erstatning for at eiendommen er dobbeltbooket da dette oppstår hos tredjepart og ITALIAMO AS kan ikke lastes for dette. ITALIAMO AS forsøker alltid å sørge for at dobbeltbooking ikke skjer. Hvis leietaker ikke aksepterer ny eiendom har leietaker rett til få 100% av innbetalt leiesum refundert.

Betingelser og vilkår for reiser med tilrettelagte aktiviteter/program

Forsikring

Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land).

Italiamo AS krever at alle kunder har egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom.

Bestilling og betaling

Den totale betalingssummen oppgis i egen kontrakt og sendes i separat epost.

Beløpet skal betales i euro.

35 % betales omgående som bekreftelse av bestillingen.

Bestillingen er ikke bekreftet før 35 % er mottatt.

Kontrakten mellom partene er bekreftet når depositum er innbetalt.

Resterende beløp skal betales inn på konto 45 dager før avreise.

Innbetaling skjer til:

ITALIAMO AS, Skytterveien 1, 1605 Fredrikstad, Norge.

Betalingsinformasjon Italiamo AS (Utenlandsoverførsel)

Italiamo AS

Skytterveien 1

1605 Fredrikstad, Norge

IBAN: NO17 1506 0155 132

BIC:  DNBANOKKXXX

DNB ASA, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge

Bankens land: Norge

Avbestilling

Avbestilling av reisen er kun gyldig ved skriftlig avbestilling på epost.

Avbestillingskostnader:

35 % av totalbeløpet dersom avbestilling gjøres mer enn 45 dager før ankomst.

100% av totalbeløpet dersom avbestilling gjøres mellom 1- 45 dager før ankomst

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR REISER MED TILRETTELAGTE AKTIVITETER/PROGRAM

1. En bestilling er bekreftet når Italiamo AS har mottatt innbetaling av 35 % depositum og skriftlig mail med bekreftelse av navn på ansvarlig bestiller, antall voksne og barn, alder på barn, hvordan gruppen er sammensatt, mobiltelefonnummer på minst 2 personer i reisefølget. Ved bestilling mindre enn 45 dager før avreise skal hele beløpet betales for at bestillingen skal være gyldig.

2. Italiamo AS har ingen ansvar for ulykker eller uhell som måtte oppstå under aktiviteter som Italiamo AS har anbefalt eller solgt. Alle gjester har selv fullstendig ansvar for alt de velger å foreta seg. Italiamo AS krever at kunden bruker sykkelhjelm på sykkelturer som er arrangert av Italiamo AS. Italiamo AS anbefaler at man unngår inntak av alkohol under sykkelturer. Hvis alkohol inntas er dette fullt og helt kundens eget ansvar og står totalt ansvarlig hvis et uhell/ulykke skulle skje. Kunden er selv ansvarlig for å avgjøre om han/hun er i stand til å delta på en aktivitet arrangert av Italiamo AS. Det er også kundens eget ansvar å innhente informasjon om hvor krevende en aktivitet er. Italiamo AS sørger selvfølgelig å gi den informasjon kunden ber om.

3. Den ansvarlige personen er den som foretar bestillingen, og som all korrespondanse og fakturaer er adressert til. Når man gjør en bestilling garanterer man for at man har myndighet til å akseptere bestilling på vegne av resten av reisefølge.

4. Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land). Italiamo AS krever at alle kunder har egen reiseforsikring som dekker avbestilling som vil dekke alle kostnader og utlegg en måtte ha i forbindelse med avbestilt reise.

5. Hvis programturen har overnatting i villa eller leilighet gjelder de samme vilkår og betingelser som for leie av villa/leilighet. Se egne vilkår for dette.

6. Angrerett – Ved kjøp av programtur igjennom Italiamo AS i Italia gjelder ikke Lov om Angrerett. I følge paragraf 19 b) gjelder ikke angrerettloven ved kjøp av enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.

7. Der det er aktuelt skal bruk av air-condition skal betales kontant ved hjemreise til overnattingsstedet. Dette gjelder som regel ved overnatting i villa eller leilighet og som regel ikke overnatting på hotell.

8. Antallet gjester som bor på overnattingsstedet må ikke overstige maksimal antall personer som er oppgitt i bestillingen. Ingen andre har lov til å overnatte på overnattingsstedet.

9. Italiamo AS gir ikke kompensasjon for ulemper som følge av akutte problemer som oppstår under reisen som f.eks. midlertidig brudd på strøm, insekter, varmt vann, oppvarming og air condition. Italiamo AS kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold.  Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Kunden vil ikke kunne fremme ytterligere krav mot Italiamo AS.

10. Italiamo AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle uhell, tap eller skade som kan oppstå med kunden, medlemmer av dens reisefølge. Det samme gjelder problemer med fly og/eller annen transport som forhindrer reisefølget fra å ankomme reisemålet og delta på reisen. Italiamo AS har intet erstatningsansvar.

11. Kunden har ansvar for å sørge for at gjenstander ikke blir ødelagt under aktiviteter som er arrangert av Italiamo AS, f.eks. på sykkelturer, vingårdsbesøk og restaurantbesøk. Ved ødelagte gjenstander vil aktivitetsarrangøren som regel kreve erstatning direkte fra kunden på stedet. Hvis dette ikke skjer og Italiamo AS i etterkant får krav på ødeleggelser forårsaket av kunden vil Italiamo AS kreve dette inn fra kunden.

12. Italiamo AS forsikrer ikke kundenes eiendeler.

13. Reise til eller fra reisemålet bestilt og arrangert av kunden selv er ene og alene kundens ansvar om problemer skulle oppstå. Hvis Italiamo AS har vært behjelpelige med å bestille fly er likevel kunden totalt ansvarlig om problemer skulle oppstå. Italiamo AS har intet erstatningsansvar. Ved f.eks. flystreik eller andre hendelser hvor kunden blir forhindret i å ankomme reisemålet har kunden ingen rett til tilbakebetaling av innbetalt beløp for turen.

14. Kostnad for turen skal være betalt inn og mottatt i sin helhet før ankomst for at Italiamo AS skal gjennomføre turen i henhold til avtale. I de tilfeller hvor Italiamo AS ikke har mottatt hele innbetalingen av turen i henhold til bestilling og kontrakt har Italiamo AS rett til å kansellere turen.

15. Konsertturer – Italiamo AS har intet ansvar for innhold og program når det gjelder konserter, teaterforestillinger eller andre arrangement av denne type arrangert av 3. part. I de sjeldne tilfeller hvor en konsert eller oppsetning avlyses eller utsettes, har Italiamo AS intet ansvar og er derfor ikke erstatningspliktig på noen måte. Italiamo AS er ikke erstatningspliktig for kundens egne kjøp av flybilletter og andre kostnader i forbindelser med reisen.

16. Billetter til arrangement eller andre ikke-refunderbare kostnader som bestilles og/eller betales når kunden bestiller tur refunderes ikke når turen avbestilles fra kunden. I de tilfeller hvor Italiamo AS har kjøpt konsertbilletter for kunden har Italiamo AS ikke erstatningsansvar hvis arrangør avlyser/utsetter arrangementet eller arrangementet blir avlyst/utsatt pga. andre omstendigheter.

17. Transport til og fra flyplasser i Italia og forsinkelser i den forbindelse. I de tilfeller hvor Italiamo AS arrangerer transport til flyplass beregnes det god tid. I de sjeldne tilfeller hvor det oppstår trafikkforsinkelse og ev. trafikkuhell på veien til flyplassen har Italiamo AS intet ansvar for forsinkelser som måtte oppstå og som gjør at kunden ikke rekker sin flyavgang. Det kan ikke kreves erstatning for dette fra Italiamo AS. I de tilfeller kunden selv ber om kortere tid for avreise enn hva som er anbefalt av Italiamo AS har heller ikke Italiamo AS ansvar og ei heller erstatningspliktige.

18. Flybilletter – Normalt arrangerer ikke Italiamo AS flybilletter for sine kunder. I de sjeldne tilfeller der det gjøres unntak gjelder følgende betingelser: Italiamo AS har intet ansvar eller erstatningsplikt for eventuelle kostnader hvis det oppstår forsinkelser, kanselleringer av flight eller andre problemer med flyvningene. Flyselskapet har det totale ansvar for eventuelle forsinkelser, kanselleringer av flight eller andre problemer med flyvningene. Flybillettene kan ikke refunderes, avbestilles eller endres. Italiamo AS er ikke pliktig til å dekke ev. kostnader ved uriktig navn på billettene.