Koronavirus

Reiseråd til Italia

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige utenfor Norge.

Link til UD: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_italia/id2416484
Link til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Våre avbestillingskostnader for villaleie og leie av leiligheter:
35  % av total leiepris ved avbestilling dersom avbestilling gjøres mer enn 90 dager før ankomst.
100% av total leiepris ved avbestilling dersom avbestilling gjøres mellom 1- 90 dager før ankomst.
Våre avbestillingskostnader for programturer som inneholder overnatting og program:
35 % av totalbeløpet dersom avbestilling gjøres mer enn 45 dager før ankomst.
100% av totalbeløpet dersom avbestilling gjøres mellom 1- 45 dager før ankomst

Reiseforsikring og dekning ved avbestilling:
Vi anbefaler deg å kontakte ditt forsikringsselskap så raskt som mulig for å få en avklaring på hva du får dekket hvis det blir nødvendig å avbestille.
Hvis behov for å avbestille gjør vi i stand et dokument som dere sender til reiseforsikringen hvor dere har all informasjon som dere trenger for å søke refusjon for utlegg.

Mange har bestilt reise langt frem i tid og vi håper at så mange turer som mulig vil gå som planlagt.
Så sant reiseforsikringen tillater det anbefaler vi deg å avvente situasjonen før du avbestiller. 

Sist oppdatert: 29. mars, 2020